Metoda zwraca wszystkie dostępne informacje o Twoim sklepie.

Szczegóły odpowiedzi:

Klucz

Typ

Opis

data

array

Tablica odpowiedzi.

id

UUID

Identyfikator sklepu.

name

String

Nazwa sklepu.

enableEmailNotifications

boolean

Czy włączone są powiadomienia mailowe.

apiWithdrawalAllowed

boolean

Czy włączone są wypłaty przez API.

apiPaymentsAllowed

boolean

Czy włączona jest możliwość tworzenia płatności.

sandboxMode

boolean

Czy włączony jest tryb piaskownicy (testowy).

multiPosStore

boolean

Czy włączona jest obsługa kilku terminali POS.

charges

array

Tablica informacji o prowizji.

operationType

String

Typ operacji: BUY / SELL.

charge

decimal

Wartość prowizji.

markets

array

Tablica informacji o marketach na których zostały rozpoczęte wymiany.

firstCurrency

String

Pierwsza waluta rynku.

secondCurrency

String

Druga waluta rynku.

poses

array

Tablica informacji o podpiętych terminalach POS.

id

UUID

Unikalny identyfikator terminala POS.

created

Unix Timestamp

Czas stworzenia.

name

String

Nazwa.

active

boolean

Czy terminal jest aktywny.

deleted

boolean

Czy terminal został usunięty.

default

boolean

Czy terminal jest domyślnym terminalem dla wybranego sklepu.

balances

array

Tablica portfeli wygenerowanych dla sklepu.

id

UUID

Identyfikator portfela.

currency

String

Nazwa waluty.

accessLevel

String

Typ dostępu do sklepu.

active

boolean

Czy sklep jest dostępny.

Language
Authentication
Query