Metoda zwraca wszystkie dostępne informacje o Twoim sklepie.

Szczegóły odpowiedzi:

KluczTypOpis
dataarrayTablica odpowiedzi.
idUUIDIdentyfikator sklepu.
nameStringNazwa sklepu.
enableEmailNotificationsbooleanCzy włączone są powiadomienia mailowe.
apiWithdrawalAllowedbooleanCzy włączone są wypłaty przez API.
apiPaymentsAllowedbooleanCzy włączona jest możliwość tworzenia płatności.
sandboxModebooleanCzy włączony jest tryb piaskownicy (testowy).
multiPosStorebooleanCzy włączona jest obsługa kilku terminali POS.
chargesarrayTablica informacji o prowizji.
operationTypeStringTyp operacji: BUY / SELL.
chargedecimalWartość prowizji.
marketsarrayTablica informacji o marketach na których zostały rozpoczęte wymiany.
firstCurrencyStringPierwsza waluta rynku.
secondCurrencyStringDruga waluta rynku.
posesarrayTablica informacji o podpiętych terminalach POS.
idUUIDUnikalny identyfikator terminala POS.
createdUnix TimestampCzas stworzenia.
nameStringNazwa.
activebooleanCzy terminal jest aktywny.
deletedbooleanCzy terminal został usunięty.
defaultbooleanCzy terminal jest domyślnym terminalem dla wybranego sklepu.
balancesarrayTablica portfeli wygenerowanych dla sklepu.
idUUIDIdentyfikator portfela.
currencyStringNazwa waluty.
accessLevelStringTyp dostępu do sklepu.
activebooleanCzy sklep jest dostępny.
Language
Authentication
Query