Komunikat

Opis

AUTHENTICATION_FAILED

Błąd przy przeprowadzeniu autoryzacji.

FORBIDDEN

Metoda nie jest możliwa do wykonania ze względu na jej blokadę.

MARKET_DOES_NOT_EXIST

Wskazany rynek nie istnieje.

CURRENCY_DOES_NOT_EXIST

Wskazana waluta nie istnieje.

NOT_ALLOWED_CURRENCY

Niedozwolona waluta.

STORE_IS_INACTIVE

Sklep jest nieaktywny i nie można wykonać na nim operacji.

SOURCE_CURRENCY_MUST_BE_SET

Parametr sourceCurrency musi być ustawiony.

DESTINATION_CURRENCY_MUST_BE_SET

Parametr destinationCurrency musi być ustawiony.

WRONG_PAYMENT_ADDRESS

Nieprawidłowy adres płatności.

WITHDRAWAL_NOT_ALLOWED

Wypłaty są zablokowane.

OPERATION_ALREADY_PERFORMED

Operacja została już wykonana. Występuje kiedy wartość nagłówka operation-id była już użyta.

WITHDRAWAL_AMOUNT_SMALLER_THAN_FEE

Wartość wypłaty jest mniejsza, niż prowizja.

FETCHING_CURRENCIES_ERROR

Nie udało się pobrać rynków.

PAYMENT_DOES_NOT_EXIST

Nie odnaleziono płatności.