KomunikatOpis
AUTHENTICATION_FAILEDBłąd przy przeprowadzeniu autoryzacji.
FORBIDDENMetoda nie jest możliwa do wykonania ze względu na jej blokadę.
MARKET_DOES_NOT_EXISTWskazany rynek nie istnieje.
CURRENCY_DOES_NOT_EXISTWskazana waluta nie istnieje.
NOT_ALLOWED_CURRENCYNiedozwolona waluta.
STORE_IS_INACTIVESklep jest nieaktywny i nie można wykonać na nim operacji.
SOURCE_CURRENCY_MUST_BE_SETParametr sourceCurrency musi być ustawiony.
DESTINATION_CURRENCY_MUST_BE_SETParametr destinationCurrency musi być ustawiony.
WRONG_PAYMENT_ADDRESSNieprawidłowy adres płatności.
WITHDRAWAL_NOT_ALLOWEDWypłaty są zablokowane.
OPERATION_ALREADY_PERFORMEDOperacja została już wykonana. Występuje kiedy wartość nagłówka operation-id była już użyta.
WITHDRAWAL_AMOUNT_SMALLER_THAN_FEEWartość wypłaty jest mniejsza, niż prowizja.
FETCHING_CURRENCIES_ERRORNie udało się pobrać rynków.
PAYMENT_DOES_NOT_EXISTNie odnaleziono płatności.