Umożliwia odnalezienie wszystkich rozpoczętych płatności lub wyszukania tylko konkretnych, według podanych kryteriów.

Szczegóły odpowiedzi:

Klucz

Typ

Opis

id

array

Identyfikator płatności.

storeId

UUID

Identyfikator sklepu.

posId

UUID

Identyfikator terminala POS.

orderId

string

Własny identyfikator zamówienia.

status

Unix timestamp

Status płatności.

creationTimestamp

Unix timestamp

Data utworzenia płatności.

destinationCurrency

string

Waluta która zostanie uzyskana po opłaceniu płatności.

totalPriceToPay

decimal

Wartość płatności w walucie docelowej.

pageNumber

integer

Obecny numer strony.

hasNextPage

boolean

Czy istnieje kolejna strona.

Language
Authentication
Query