W wygodny sposób pozwala uzyskać listę wszystkich zrealizowanych do tej pory wypłat. Dzięki dodatkowym parametrom możemy również przefiltrować wyniki w interesujący nas sposób

Szczegóły odpowiedzi:

Klucz

Typ

Opis

page

array

Tablica odpowiedzi.

id

UUID

Identyfikator wypłaty.

storeId

UUID

Identyfikator sklepu.

posId

UUID

Identyfikator terminala POS.

orderId

string

Własny identyfikator zlecenia.

destinationAddress

string

Adres wypłaty.

sourceCurrency

string

Waluta źródłowa, która została pobrana z salda.

destinationCurrency

string

Waluta docelowa, która trafiła do odbiorcy.

sourcePrice

decimal

Wartość wypłaty w walucie źródłowej.

creationTimestamp

Unix Timestamp

Czas zlecenia wypłaty.

keepDestinationCurrency

boolean

Czy został zastosowany parametr keepDestinationCurrency.

pageNumber

integer

Obecny numer strony.

hasNextPage

boolean

Czy istnieje kolejna strona.

Language
Authentication
Query