W wygodny sposób pozwala uzyskać listę wszystkich zrealizowanych do tej pory wypłat. Dzięki dodatkowym parametrom możemy również przefiltrować wyniki w interesujący nas sposób

Szczegóły odpowiedzi:

KluczTypOpis
pagearrayTablica odpowiedzi.
idUUIDIdentyfikator wypłaty.
storeIdUUIDIdentyfikator sklepu.
posIdUUIDIdentyfikator terminala POS.
orderIdstringWłasny identyfikator zlecenia.
destinationAddressstringAdres wypłaty.
sourceCurrencystringWaluta źródłowa, która została pobrana z salda.
destinationCurrencystringWaluta docelowa, która trafiła do odbiorcy.
sourcePricedecimalWartość wypłaty w walucie źródłowej.
creationTimestampUnix TimestampCzas zlecenia wypłaty.
keepDestinationCurrencybooleanCzy został zastosowany parametr keepDestinationCurrency.
pageNumberintegerObecny numer strony.
hasNextPagebooleanCzy istnieje kolejna strona.
Language
Authentication
Query