Metoda inicjuje płatność według podanych przez nas parametrów, zwracając link do jej opłacenia.

Wartości parametrów:
coveredBy, keepSourceCurrency, successCallbackUrl, failureCallbackUrl, notificationsUrl
można na stałe przypisać w panelu Zonda Pay w ustawieniach dla wybranego sklepu. W przypadku uwzględnienia go w zapytaniu API - zostanie zastosowany tylko dla tego zapytania, nie zmieniając przy tym ustawień w panelu.

{
 "destinationCurrency": "PLN",
 "orderId": "e5rh45uq34udomAEADFGqa3ySDF3sd",
 "price": 100,
 "sourceCurrency": "BTC",
 "keepSourceCurrency": true
}
{
 "destinationCurrency": "PLN",
 "orderId": "e5rh45uq34udomAEADFGqa3ySDF3sd",
 "price": 100
}
{
 "coveredBy": "BUYER",
 "destinationCurrency": "EUR",
 "orderId": "e5rh45uq34udomAEADFGqa3ySDF3sd",
 "price": 100,
 "sourceCurrency": "BTC"
}

Szczegóły odpowiedzi:

KluczTypOpis
dataarrayTablica odpowiedzi.
paymentIdUUIDWewnętrzny unikalny identyfikator dla płatności. W kolejnym etapie może zostać wykorzystany w celu pobrania informacji o rozpoczętej płatności.
urlstringAdres URL do przeprowadzenia płatności.

Powiadomienie o zmianie statusu płatności

notificationsUrl - na podany adres, zostanie wysłana wiadomość składająca się z parametrów podanych poniżej. Adres może zostać również ustawiony na stałe w ustawieniach sklepu. Po otrzymaniu odpowiedzi należy dodatkowo odpytać metodę o detale płatności, by potwierdzić komunikat ze statusem w naszym systemie. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy ktoś pozna nasz notificationsUrl i zechce wysłać fałszywy status. W przypadku trybu testowego (sandbox), metoda zwróci rzeczywisty status transakcji.

 • paymentId - unikalny identyfikator dla płatności
 • orderId - wcześniej przypisany, nasz własny identyfikator zamówienia
 • amountToPayInSourceCurrency - ilość środków do zapłaty w źródłowej walucie
 • amountToPayInDestinationCurrency - ilość środków, która zostanie uzyskana w walucie docelowej
 • status - status płatności - parametr ten jest wysyłany raz, w momencie kiedy transakcja osiągnie wymaganą ilość potwierdzeń z sieci wybraną przez Ciebie w ustawieniach danego sklepu. Jest to status: PAID
 • paidAmount - ilość środków, która została obecnie opłacona w walucie źródłowej
{
 "paymentId": "ed67efbb-d2fa-4b6a-945a-470a1db324b5",
 "orderId": "8e2d9b79-be84-4ea9-a857-fc8d2d1d6420",
 "amountToPayInSourceCurrency": 0.22666667,
 "amountToPayInDestinationCurrency": 1,
 "status": "PAID",
 "paidAmount": 0.22666667
}
Language
Authentication
Query