Metoda pozwala na obliczenie kwoty, która zostanie pobrana z portfela w przypadku dokonania wypłaty, przy sprecyzowanych przez nas parametrach.

Szczegóły odpowiedzi:

KluczTypOpis
dataarrayTablica odpowiedzi.
amountToWithdrawdecimalIlość środków, jaka zostanie otrzymana.
chargePricedecimalWartość prowizji za dokonanie wypłaty.
destinationTransferAmountdecimalIlość środków, jaka jest potrzebna do realizacji wypłaty.
sourcePricedecimalPoczątkowa wartość środków w walucie źródłowej.
transferPricedecimalWartość środków w walucie źródłowej, która zostanie pobrana z portfela.
Language
Authentication
Query