Metoda zwraca wszystkie dostępne informacje o rozpoczętej płatności.

Szczegóły odpowiedzi:

Klucz

Typ

Opis

data

array

Tablica odpowiedzi.

alreadyPaidAmount

decimal

Środki które zostały przelane do tej pory.

amountInDestinationCurrency

decimal

Pełna wartość transakcji po zamianie na walutę docelową.

amountInSourceCurrency

decimal

Pełna wartość transakcji w walucie źródłowej.

completedTimestamp

Unix timestamp

Czas zakończenia płatności.

creationTimestamp

Unix timestamp

Czas utworzenia płatności.

cryptoAddress

string

Adres do opłacenia transakcji.

destinationCurrency

string

Waluta docelowa.

expirationTimestamp

Unix timestamp

Czas wygaśnięcia linku płatności.

expired

boolean

Czy link do płatności już wygasł.

notificationStatus

string

Status wysłania powiadomienia na notificationUrl.

paymentId

UUID

Unikalny identyfikator płatności.

remainingAmountToPay

decimal

Kwota pozostała do pełnego opłacenia transakcji.

serverTime

Unix timestamp

Czas na serwerze w momencie wykonania zapytania.

sourceCurrency

string

Waluta otrzymana.

status

string

Status płatności.

appearanceSettings / paymentGateway

array

Informacje o sklepie.

 • fontColor

string

Kolor czcionki.

 • layoutMode

integer

Indeks szablonu.

 • logoUrl

string

Link do loga sklepu.

 • mainColor

string

Główny kolor szablonu.

 • failReturnUrl

string

Link powrotu w przypadku niepowodzenia.

 • id

UUID

Identyfikator sklepu.

 • name

string

Nazwa sklepu.

 • successReturnUrl

string

Link przekierowania po prawidłowym przeprowadzeniu transakcji.

transactions

array

Tablica przeprowadzonych transakcji dla danej płatności.

 • confirmations

integer

Ilość potwierdzeń w sieci.

 • created

Unix timestamp

Czas wykonania transakcji.

 • id

string

Identyfikator transakcji.

 • updated

Unix timestamp

Czas aktualizacji dla danych
o transakcji.

 • value

decimal

Wartość transakcji.

Language
Authentication
Query