Metoda zwraca wszystkie dostępne informacje o rozpoczętej płatności.

Szczegóły odpowiedzi:

KluczTypOpis
dataarrayTablica odpowiedzi.
alreadyPaidAmountdecimalŚrodki które zostały przelane do tej pory.
amountInDestinationCurrencydecimalPełna wartość transakcji po zamianie na walutę docelową.
amountInSourceCurrencydecimalPełna wartość transakcji w walucie źródłowej.
completedTimestampUnix timestampCzas zakończenia płatności.
creationTimestampUnix timestampCzas utworzenia płatności.
cryptoAddressstringAdres do opłacenia transakcji.
destinationCurrencystringWaluta docelowa.
expirationTimestampUnix timestampCzas wygaśnięcia linku płatności.
expiredbooleanCzy link do płatności już wygasł.
notificationStatusstringStatus wysłania powiadomienia na notificationUrl.
paymentIdUUIDUnikalny identyfikator płatności.
remainingAmountToPaydecimalKwota pozostała do pełnego opłacenia transakcji.
serverTimeUnix timestampCzas na serwerze w momencie wykonania zapytania.
sourceCurrencystringWaluta otrzymana.
statusstringStatus płatności.
appearanceSettings / paymentGatewayarrayInformacje o sklepie.
* fontColorstringKolor czcionki.
* layoutModeintegerIndeks szablonu.
* logoUrlstringLink do loga sklepu.
* mainColorstringGłówny kolor szablonu.
* failReturnUrlstringLink powrotu w przypadku niepowodzenia.
* idUUIDIdentyfikator sklepu.
* namestringNazwa sklepu.
* successReturnUrlstringLink przekierowania po prawidłowym przeprowadzeniu transakcji.
transactionsarrayTablica przeprowadzonych transakcji dla danej płatności.
* confirmationsintegerIlość potwierdzeń w sieci.
* createdUnix timestampCzas wykonania transakcji.
* idstringIdentyfikator transakcji.
* updatedUnix timestampCzas aktualizacji dla danych
o transakcji.
* valuedecimalWartość transakcji.
Language
Authentication
Query