Metoda zwraca minimalne i maksymalne wartości dla wykonania wypłaty lub zrealizowania wpłaty, dla wszystkich obsługiwanych walut.

Szczegóły odpowiedzi:

Klucz

Typ

Opis

data

array

Tablica odpowiedzi.

currency

string

Waluta dla której poniższe limity są egzekwowane.

outgoingPaymentMaxValue

decimal

Maksymalna wartość wypłaty.

outgoingPaymentMinValue

decimal

Minimalna wartość wypłaty.

paymentMaxValue

decimal

Maksymalna wartość dla przychodzącej płatności.

paymentMinValue

decimal

Minimalna wartość dla przychodzącej płatności.

Language
Authentication
Query