Metoda zwraca minimalne i maksymalne wartości dla wykonania wypłaty lub zrealizowania wpłaty, dla wszystkich obsługiwanych walut.

Szczegóły odpowiedzi:

KluczTypOpis
dataarrayTablica odpowiedzi.
currencystringWaluta dla której poniższe limity są egzekwowane.
outgoingPaymentMaxValuedecimalMaksymalna wartość wypłaty.
outgoingPaymentMinValuedecimalMinimalna wartość wypłaty.
paymentMaxValuedecimalMaksymalna wartość dla przychodzącej płatności.
paymentMinValuedecimalMinimalna wartość dla przychodzącej płatności.
Language
Authentication
Query