Umożliwia zlecenie wypłaty dwukrokowej na wybrany przez nas adres. Pierwszy krok pozwala na stworzenie wypłaty w celu uzyskania informacji o prowizjach i ostatecznej kwocie, która zostanie wypłacona. Drugi krok pozwala na podanie docelowego adresu wypłaty, po którym następuje procesowanie wypłaty. Aby mieć ​możliwość realizowania wypłat​, należy ​ odblokować tę opcję​ w zakładce Bezpieczeństwo, przy konkretnym sklepie. W innym przypadku otrzymamy komunikat: FORBIDDEN.
Należy również ​ zwrócić uwagę na odpowiednią precyzję​ dla danej waluty. W przypadku przekroczenia liczby miejsc po przecinku, zostanie zwrócona odpowiedź z błędem.

Szczegóły odpowiedzi:

Klucz

Typ

Opis

status

String

Status dla wykonanej wypłaty: ok / fail.

data

array

Domyślnie: null.

outgoingPaymentId

UUID

Identyfikator utworzonej wypłaty.

expirationTimestamp

Unix Timestamp

Czas wygaśnięcia wypłaty (czas do kiedy można podać adres - wykonać drugi krok.

sourceCurrency

String

Waluta źródłowa.

destinationCurrency

String

Waluta docelowa.

sourcePrice

decimal

Początkowa wartość środków w walucie źródłowej.

transferPrice

decimal

Wartość środków w walucie źródłowej, która zostanie pobrana z portfela.

chargePrice

decimal

Wartość prowizji za dokonanie wypłaty.

destinationTransferAmount

decimal

Ilość środków, jaka jest potrzebna do realizacji wypłaty.

amountToWithdraw

decimal

Ilość środków, jaka zostanie otrzymana.

Language
Authentication
Query