Umożliwia zlecenie wypłaty dwukrokowej na wybrany przez nas adres. Pierwszy krok pozwala na stworzenie wypłaty w celu uzyskania informacji o prowizjach i ostatecznej kwocie, która zostanie wypłacona. Drugi krok pozwala na podanie docelowego adresu wypłaty, po którym następuje procesowanie wypłaty. Aby mieć ​możliwość realizowania wypłat​, należy ​ odblokować tę opcję​ w zakładce Bezpieczeństwo, przy konkretnym sklepie. W innym przypadku otrzymamy komunikat: FORBIDDEN.
Należy również ​ zwrócić uwagę na odpowiednią precyzję​ dla danej waluty. W przypadku przekroczenia liczby miejsc po przecinku, zostanie zwrócona odpowiedź z błędem.

Szczegóły odpowiedzi:

KluczTypOpis
statusStringStatus dla wykonanej wypłaty: ok / fail.
dataarrayDomyślnie: null.
outgoingPaymentIdUUIDIdentyfikator utworzonej wypłaty.
expirationTimestampUnix TimestampCzas wygaśnięcia wypłaty (czas do kiedy można podać adres - wykonać drugi krok.
sourceCurrencyStringWaluta źródłowa.
destinationCurrencyStringWaluta docelowa.
sourcePricedecimalPoczątkowa wartość środków w walucie źródłowej.
transferPricedecimalWartość środków w walucie źródłowej, która zostanie pobrana z portfela.
chargePricedecimalWartość prowizji za dokonanie wypłaty.
destinationTransferAmountdecimalIlość środków, jaka jest potrzebna do realizacji wypłaty.
amountToWithdrawdecimalIlość środków, jaka zostanie otrzymana.
Language
Authentication
Query